CYKELVERKSTA´N
SVEAGATAN 10 TEL 031-774 00 01
Öppet måndag till torsdag 14 - 18. Övrig tid repareras cyklarna.

Cykeln är ett fordon. Den omfattas av trafiklagstiftningen.

lagen i göteborg

GODA RÅD

Cykeln ska vara utrustad med effektiv broms och ringklocka. Den ska även ha ljus och reflexer vid mörker så att andra trafikanter kan se dig.

  • Belysning: Belysning med fast sken fram, fast eller blinkande sken bak.
  • Vit reflex fram
  • Röd reflex bak (kan vara kombinerad med baklyktan).
  • Orangegul eller vit reflex åt sidorna eller godkända däck av vitt reflekterande material.

Du får inte lasta din cykel så att den blir svår att manövrera.

Lämna företräde till andra trafikanter när du kommer fram till en väg eller gatukorsning, om inget annat sägs.

Väjningsplikt för fordonsförare vid övergångsställe gäller inte mot cyklister, bara mot gående.

Visa att du tänker svänga. Detta är särskilt viktigt vid vänstersväng.

Gångtrafikanter: utrusta er med reflexer så att ni syns under mörker. Glöm inte barnvagnen så att även den syns.

Som trafikant lämna alltid företräde för spårvagn.

Nar du cyklar på en gågata eller gårdsgata är högsta hastighet gångfart och du har väjningsplikt mot gående. Detta gäller ej gångbana.

Använd gärna ringklockan för att varna gång- och cykeltrafikanter om att du kommer, annars hörs du inte när du cyklar.

Var rädd om dig - använd hjälm!


SÅ HÄR MYCKET KOSTAR DET

Att bryta mot de vanligaste reglerna i trafiklagstiftningen kan bli dyrt!

Att cykla mot rött ljus 1500 kronor
Cyklisten stannar ej för gående på obevakat övergångsställe 1500 kronor
Överträdelse av förbud mot infart (cykel) 500 kronor
Att cykla på gångbana/trottoar 500 kronor
Skjutsning på cykel 500 kronor
Ringklocka saknas/ur funktion 500 kronor

För att skjutsa barn på cykel måste den vara utrustad med ekerskydd och barnsits. Själv måste du vara över 15 år för att få skjutsa och din passagerare måste vara under 10 år. Om du är över 16 år för du skjutsa två barn under 6 år.

CYKLING UNDER MÖRKER

Om belysning saknas, är ur funktion eller bristfällig:

Strålkastare (framlykta) 500 kronor
Baklykta 500 kronor
Reflexer saknas/bristfälliga 500 kronor
Att cykla utan tänd belysning under mörker 500 kronor
Cykelverkstan Sveagatan 10 413 14 GÖTEBORG Tel 031-774 00 01
Öppet måndag till torsdag 14 - 18.